dung dịch tạo mùi black potion

dung dịch tạo mùi cho nhà yến

Black Potion Swiftlet Hormone 4.5L

 

Chim yến rất tinh khôn và biết được đâu là nơi chúng có quyền đến. Có quyền chọn lựa nơi cư trú để “đăng ký hộ khẩu” cư trú dài lâu. Khi nhà yến hoạt động, thời gian đầu 3 – 6 tháng, chủ nhà yến mỗi ngày ngắm nhìn và thầm đếm số chim yến bay vào bay ra lổ ra – vào của nhà yến. Rồi tìm dưới sàn nhà phân chim, để rồi khẳng định có bao nhiêu yến về ở. Có nhà yến 3 tháng đầu đầu đã có trên 100 chim yến non vào ở và làm tổ, sau đó tăng lên có ngàn con.