gỗ meranti 2a ,,

meranti aa

Thanh gỗ nhà yến là vật liệu được các kỹ thuật ưa dùng và có đến đến 90% nhà yến được lắp đặt gỗ làm thanh tổ.